11
NOV 2022
11:00
796 Deň 1 - Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023-2024
Predstavenie nových pracovných programov Horizontu Európa
Zdieľať

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM