19
OKT 2022
08:00
603 COINTT 2022 - Príležitosti pre inovátorov: Ako získať podporu z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)?
ROOM CO - Peter Cuninka, Silvester Krčméry, Monika Brečková, Matúš Gajdoš, Radoslav Židek, Martin Veselý
Zdieľať

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

COINTT 2022 - Slávnostné otvorenie

ROOM TT - Ján HoreckýMichal NovotaJán KyselovičPeter BlaškovitšAnna Brziaková ..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovensku

ROOM TT - Shiva LoccisanoLucia Rybanská ..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Ako k téme stransparentňovania výskumných kapacít pristupuje Banskobystrický samosprávny kraj?

ROOM TT - Janka PálkováKlára BálikováKristína KavickáErika SujováMiroslav KubišMilan Lichý..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Spoločenský večer: Slávnostná večera a vyhlasovanie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022

..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - WORKSHOP: Z problémov na riešenia: ako môže Plán Obnovy zlepšiť transfer technológií na Slovensku?

Lucia Ciranová..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Zvýšenie povedomia o vzniku spin-off spoločností v akademickom prostredí

ROOM TT - Michal NešporJakub BerčíkMichala LipkováSilvester SališMarian VojsMilan Belko ..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou

ROOM TT - Jaroslav NoskovičPeter Čižmár ..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Easy Access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru

ROOM TT - Kevin CullenMichal Hrivnák ..

2022-10-19 08:00:00

COINTT 2022 - Ako môžu Európske centrá digitálnych inovácií akcelerovať digitalizáciu slovenského priemyslu?

ROOM CO - Anna Brziaková, Mária Bieliková, Michal Kardoš..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy (Podpora akademického transferu technológií do praxe)

ROOM CO - Barbora Szépeová..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií

ROOM CO - Peter Kolesár, Petra Dzurovčinová, Martin Mudrak, Michaela Kršková, Radim Kocourek..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?

ROOM CO - Eva Šimeková, Martin Banský, Michal Nešpor, Jaroslav Lupták, Tomáš Vančo, Zuzana Z..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Klaster ako nástroj na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri uplatnení inovácií v praxi.

ROOM INN - Anna Čaplovičová, Vladimír Borza, Daniel Ács, Katarína Ikrényiová, Martin Benko, ..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Ako môže pomôcť sieť európskych inovačných centier transferu technológií?

ROOM INN - Peter Fusek, František Jakab, Emil Fitoš, Michal Műhl, Anna Brziaková, Michal Ivanty..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Prezidentská zelená pečať.

ROOM INN - Norbert Kurilla..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Ako si ochrániť inovácie v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle?

ROOM INN - Martina Antošová, Norbert Žilka, Peter Blaškovitš, Martina Lutterová, Iveta Páleš..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Financovanie inovácií prostredníctvom odpočtu na výskum a vývoj v kontexte reálnych skúseností z praxe.

ROOM INN - Marek Repko, Andrea Adamčíková, Róbert Toma..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Inovačné poukážky ako nástroj zintenzívňovania spolupráce malých a stredných podnikov s vedecko-výskumnými inštitúciami.

ROOM INN - Tomáš Varadínek, Artur Bobovnický, Ladislav Kollár, Radovan Čechvala, Daniel Hrivni..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Easy Access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru.

Kevin Cullen..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Easy Access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru.

Michal Hrivnák..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - „Krok sun krok“ v procese stransparentňovania UPJŠ v Košiciach pri transfere technológií.

Renáta Bačárová..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Formulovanie záverov z konferencie COINTT 2022.

Miroslav Kubiš..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - ÚPV SR a jeho rola pri transfere technológií.

Marek Samoš..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - Je Open Access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva?

Matej Búřil..

2022-10-18 08:00:00

COINTT 2022 - [x] Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?

ROOM TT Tomáš Klinka, Pavol Šajgalík, Michal Habrman, Jozef Masarik, Miroslav Kubiš, Ľudovít ..

2022-10-18 08:00:00

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM