28
APR 2022
16:30
15 Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok
Prednášajúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo historických budov a pamiatok, ktoré majú vysokú historickú, architektonickú či umeleckú hodnotu. Starostlivosť o takéto pamiatky nie je jednoduchá a každý zásah či oprava sa musí urobiť odborne s použitím správnych materiálov a techník obnovy. Mnohé z našich pamiatok sú v zúfalom stave, za čo môže jednak finančná náročnosť ich opráv, ale i malá ochota podstupovať náročný proces obnovy takýchto budov.
Zdieľať

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM