30
SEP 2021
09:00
893 Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite ( Otvorenie )
V časoch, kedy je potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík stále viac a viac dôležitejšia, je esenciálne, aby kultúra vedeckej integrity bola zavedená a v lepšom prípade upevňovaná vo všetkých organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami (výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ako aj súkromné výskumné inštitúcie). Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu vedeckej integrity na Slovensku. Konferencia bude v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa konferencie je možné fyzicky alebo online.
Zdieľať

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

DEKLARÁCIA o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Soňa Ftáčniková (Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava). Národná konferenci..

2021-09-30 15:00:00

Contract cheating

Tomáš Foltýnek (Masarykova univerzita, Brno). Národná konferencia o akademickej a výskumnej in..

2021-09-30 15:00:00

Supervízia a mentorstvo ako príležitosť na vzdelávanie v oblasti akademickej a výskumnej integrity

Dušan Meško (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin). Národná konferencia ..

2021-09-30 15:00:00

Záleží na tom, kde publikovať? Príklad MDPI

Ľubica Lacinová (Slovenská akadémia vied, Bratislava). Národná konferencia o akademickej a vý..

2021-09-30 15:00:00

Diskusia - Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

..

2021-09-30 15:00:00

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM