31
AUG 2021
09:00
1916 Privítanie - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.
Privítanie účastníkov (K. Papanová, A. Vosečková, Národné kontaktné body pre Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru SR a ČR) Nové a spoločné prvky s H2020 (A. Vosečková)
Zdieľať
CSinfoden21

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Teaming - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

TEAMING Predstavenie výzvy (K. Papanová) Úspešný projekt - Projekt RICAIP (V. Dočkal, Český ..

2021-08-31 09:00:00

TWINNING - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

TWINNING Predstavenie výzvy (A. Vosečková) Úspešné projekty Univerzity Palackého v Olomouci: ..

2021-08-31 09:00:00

ERA CHAIR - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

ERA CHAIR Predstavenie výzvy (K. Papanová) Úspešné projekty: ERAdiate (T. Kováčiková, Žilin..

2021-08-31 09:00:00

Posilnenie kapacít pre excelentnosť na univerzitách (EEI) - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

Posilnenie kapacít pre excelentnosť na univerzitách (EEI) Skúsenosti s tvorbou projektového zá..

2021-08-31 09:00:00

Predstavenie šablóny projektového zámeru - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

Predstavenie šablóny projektového zámeru a často vyskytujúce sa chyby pri ich príprave (A. Vo..

2021-08-31 09:00:00

Finančné aspekty projektu - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

Finančné aspekty projektu, tvorba rozpočtu (M. Lojková, národný kontaktný bod pre finančné ..

2021-08-31 09:00:00

Otázky z chatu/odpovede - ČS infodeň k oblasti Rozširovanie účasti.

Otázky z chatu/odpovede..

2021-08-31 09:00:00

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM