20
OKT 2020
14:30
56 Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí
COINTT 2020 ( DAY 2 - Livestream 2 ) Cooperation Innovation Technology Transfer - COINTT 2020 ----- Prednášajúci: -- Renáta Bačárová -- -- Jozef Kováč -- -- Peter Kolesár -- -- Pavol Šajgalík -- -- Pavol Čekan
Zdieľať
cvti
cointt2020

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM