19
OKT 2020
12:30
18 Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu
COINTT 2020 ( DAY 1 - Livestream 2 ) Cooperation Innovation Technology Transfer - COINTT 2020 ----- Prednášajúci: -- Alexander Vengrin -- -- Stanislav Hric -- -- Peter Linhardt -- -- Lucia Moncman -- -- Tomáš Varadínek
Zdieľať
cvti
cointt2020

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM