9
MAJ 2018
15:40
354 Namakaný deň 2018 - DYI/EDU track - Physical computing v školskej informatike
V príspevku si predstavíme physical computing ako novú tému informatiky na ZŠ a SŠ tak, ako prichádza do škôl v rámci Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie a vysvetlíme PREČO to vôbec učiť, ČO chceme učiť, KDE to môžeme učiť, S ČÍM sa to dá učiť a AKO to vôbec učiť. (Zuzana Tkáčová)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM