9
MAJ 2018
14:45
77 Namakaný deň 2018 - DYI/EDU track - Robotické sudoku (SPŠ Poprad)
Nikto nevie všetko, nikto nemá všetky prostriedky aby vytvoril náročný projekt. Práve v takom prípade nastal čas pre tímovú spoluprácu. A nejedná sa iba o hardvérovú, ale aj o softvérovú spoluprácu. Na príklade projektu Robotického sudoku ukážeme možnosti spolupráce. (Miroslav Tesař)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM