9
MAJ 2018
12:25
50 Namakaný deň 2018 - DYI/EDU track - Úvod do LPWAN
Praktická ukažka posielania správ pomocou Sigfox a LoRaWAN; Snow depth measurement solution based on ATtiny85 and SigFox. (Martin Ždila)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM