9
MAJ 2018
14:35
185 Namakaný deň 2018 - Main track - Návrh vlastnej dosky v domácich podmienkach?
Plošák s arduinom si doma navrhneme bez väčších problémov. Je možné rovnako bez problémov navrhnúť v domácich podmienkach aj Raspberry Pi, prípadne rovno základnú dosku osobného počítača? V čom teda spočívajú rozdiely pri návrhu jednotlivých riešení z pohľadu dizajnu plošného spoja? Na tejto prednáške sa dozvieš odpoveď. Dozvieš sa taktiež aj to, ako vyzerá naozajstný open-source klon Raspberry zo svojho vnútra. (Robert Juraj Zima)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM