9
MAJ 2018
14:10
66 Namakaný deň 2018 - Main track - Hardvérové návrhové vzory
Pri riešení IoT aplikácií je potrebné riešiť kompromis nutnosti spracovania fyzikálnych vstupov v reálnom čase a potreby jednoduchosti nasadenia embedded aplikácie. Našim prístupom je rozdelenie zodpovedností za jednotlivé úlohy hardvérovými subsystémami. (Ondrej Kubo)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM