9
MAJ 2018
12:05
48 Namakaný deň 2018 - Main track - Arduino s výkonným 32-bitovým ARM procesorom
V príspevku predstavím dosky Arduino ZERO a DUE s 32-bitovými procesormi ARM Cortex M0+ (Arduino ZERO, Atmel SAMD21) resp. ARM Cortex M3 (Arduino DUE, Atmel SAM3X8E) a o možnostiach vývoja a ladenia softvéru aj bez použitia Arduino IDE. (Tomáš Majer)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM