9
MAJ 2018
11:15
257 Namakaný deň 2018 - Main track - Mongoose OS a ESP8266/ESP32
Zabudnite na zastarane Arduino a NodeMCU. Mongoose OS je operačný systém novej generácie pre IoT, určený nie len pre domáce, ale aj komerčné použitie. Podporuje kód písaný v JavaScripte a v C/C++. Plne integruje MQTT, RPC a OTA protokoly so vzdialenou správou zariadení, vrátane shadow kópii a mnoho ďalšieho. Na prednáške sa dozviete všetko potrebné pre začatie vlastného projektu. (Tomáš Lörinc)
Zdieľať
namakanyden2018
tuke

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM