24
MAJ 2023
10:00
80 Knihy a iné dokumenty, podmienky indexovania v bibliometrických databázach
prezentácia Book Citation Index, Clarivate a Scopus, podmienky indexovania knižných titulov, pre-printov, grantov a i., praktické ukážky
Zdieľať

Ďalšie verejne záznamy súvisiace s podujatím v archíve:

Kompletný NTI Archív

Navštívte NTI Archív a sledujte tisíce záznamov z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

...

Živé vysielania a videozáznami sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM