Zverejnené videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

09.11.2021 09:00

Mladý tvorca (2021)

Úvod a 1. blok prezentácií škôl ( Kraje : BA, NR, TT, TN, ZA ). 28. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl

09.11.2021 13:00

Mladý tvorca (2021)

2. blok prezentácií škôl ( Kraje : BB, KE, PO ) a špeciál pre stredné zdravotné školy. 28. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl

10.11.2021 09:00

Mladý tvorca (2021) - I. diskusný panel

Inovačné procesy menia potrebu budúcich vedomostí, zručností a kompetencií – čo potrebuje robiť konkurencieschopná škola v 21. storočí.

10.11.2021 13:00

Mladý tvorca (2021) - II. diskusný panel

Aké sú priority štátu pre školu 21. storočia.

11.11.2021 09:00

Mladý tvorca (2021) - Inovujme Slovensko (SIEA)

Inovujme Slovensko (prezentácia inovačného vzdelávania národného projektu inovujme.sk).

11.11.2021 10:00

Mladý tvorca (2021) - Rap a inovácie (SIEA)

Rap a inovácie.

11.11.2021 11:00

Mladý tvorca (2021) - Od školskej lavice k podnikaniu ( SBA )

Od školskej lavice k podnikaniu.

11.11.2021 13:00

Mladý tvorca (2021) - Tradičné ľudové umelecké remeslá a firma SEAK, s.r.o.

Tradičné ľudové umelecké remeslá a firma SEAK, s.r.o., Ukončenie podujatia.

23.02.2022 13:00

Mladý tvorca (2021) - Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

Promo video

16.03.2022 10:00

Mladý tvorca (2021) - SOŠPRaS Senica

Promo video

V prípade otázok k obsahu podujatia pokojne kontaktujte organizátora na adrese: dana.zaleska@mhsr.sk

NTI CVTI SR / UVP TECHNICOM 2021