7
JUN 2023
09:00-16:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry
Conference DRIVEN
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM