13
FEB 2019
09:00-16:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Sieťové a informačné technológie 2019
PROGRAM SEMINÁRA - https://www.eunis.sk/files/oznamy/pozvankasit2019-3.pdf
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM