23
JAN 2019
14:00-18:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Živé IT projekty (KPI TUKE)
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM