24
JAN 2018
14:00-18:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Živé IT projekty 2018 (TUKE)
Záverečná prezentácia tímových projektov 2018. V rámci programu bude odprezentovaných 39 projektov vytvorených spolu 176 študentmi 1. ročníka Ing. štúdia pod vedením mentorov zo spoločností, z Katedry počítačov a informatiky a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM