13
NOV 2017
10:00-13:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Kick off meeting národného projektu IT Akadémia
Kick off meeting národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie za účasti Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM