27
APR 2017
09:00-13:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Girls Day 2017 - celosvetový deň žien v IKT
Viac info: http://www.girlsday.sk
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM