25
JAN 2017
14:00-17:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Živé IT projekty 2017
Záverečná prezentácia tímových projektov 2017. V stredu 25.1.2017 sa uskutoční prezentácia výstupov vytvorených v rámci predmetu Tímový projekt inžinierskeho štúdia študijného programu Informatika. V rámci programu bude odprezentovaných 41 projektov vytvorených spolu 167 študentmi 1. ročníka Ing. štúdia pod vedením mentorov zo spoločností, z Katedry počítačov a informatiky v Košiciach Technickej univerzity v Košiciach a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Viac info: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/za
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM