11
OKT 2017
08:30-17:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
konanie Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017
Prezentácia nových poznatkov z oblasti transferu technológií
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM