25
JUL 2024
17:00-19:00
Deepfake – Ako odlíšiť ilúziu a realitu?
Umelá inteligencia nám prináša rôzne možnosti využitia, dnes už dostupné širokej verejnosti. Jednou z nich je aj generovanie videí a obrázkov. Aké technológie a nástroje sú potrebné na vytváranie deepfake obsahu? Vieme rozoznávať pravdivý obsah a odhaliť ilúziu? Aké etické otázky prináša jej používanie? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. júla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našimi hosťami budú výskumník doc. Ing. Michal Gregor, PhD., z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a redaktor a novinár Mgr. Maroš Žofčin z portálu Živé.sk.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM