4
JUN 2024
13:00-14:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Otvorený softvér pre vedu
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom predstavíme v kontexte otvorenej vedy (Zuzana Stožická, CVTI SR), z perspektívy IT odborníka/tvorcu (Jakub Dubec, FIIT STU) a vedca-používateľa (Jakub Šrol, ÚEP SAV)
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Otvorený softvér pre vedu

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom predstavíme v kontexte otvorenej vedy (Zuzana Stožická, C..

2024-06-04 13:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM