23
MAJ 2024
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vyhľadávanie v otvorených zdrojoch
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Vyhľadávanie v otvorených zdrojoch

..

2024-05-23 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM