30
MAJ 2024
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?
Mnoho druhov hmyzu je na pokraji vyhynutia. Táto skupina živočíchov stráca prirodzené prostredie v dôsledku odlesňovania, urbanizácie, klimatickej zmeny, intenzívneho poľnohospodárstva, používania pesticídov, ale aj pre znečistené prostredie. Ktoré druhy hmyzu sú ohrozené najviac? Je možné zastaviť pokles populácií hmyzu? Ako vieme hmyz chrániť? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. mája 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Marek Semelbauer, PhD., z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?

Mnoho druhov hmyzu je na pokraji vyhynutia. Táto skupina živočíchov stráca prirodzené prostred..

2024-05-30 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM