25
APR 2024
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Biočipy – nová pomoc v medicíne
Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb, ktoré lekári často dlho dešifrujú. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. Ako nám biočipy môžu pomôcť pri detekcii závažných ochorení? Na čo ich budeme využívať? Aké typy týchto mikroskopických sklíčok poznáme a ako funguje ich použitie? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. apríla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Biočipy – nová pomoc v medicíne

Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, a..

2024-04-25 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM