24
APR 2024
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Citovanie elektronických dokumentov
Cieľom webinára je uviesť základný prehľad citovania elektronických zdrojov ako sú napríklad web stránky, online videá, zvukové záznamy (podcasty) atď.; na základe normy ISO 690, berúc do úvahy jej zmeny z roku 2021.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Citovanie elektronických dokumentov

Cieľom webinára je uviesť základný prehľad citovania elektronických zdrojov ako sú napríkla..

2024-04-24 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM