27
MAR 2024
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť?
Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím správaním rozptyľuje spolužiakov či v interakcii s učiteľom narúša vyučovací proces? Je nesústredené, nepozorné, agresívne a nasávanie vedomostí mu nejde samo od seba? Prečo sa (nielen) u detí objavujú poruchy správania? Prečo majú niektoré z nich problém s čítaním alebo počítaním? Ako vieme pracovať s poruchami učenia sa? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE v stredu 27. marca 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našou hostkou bude PhDr. Eva Smiková, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť?

Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím správaním rozptyľuje spoluži..

2024-03-27 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM