29
FEB 2024
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Krvná zrazenina – nepriateľ v našich cievach
Krvná zrazenina (trombus) je príčinou vysokého počtu úmrtí vo svete. Mnohí ľudia sa domnievajú, že je to málo ovplyvniteľný jav, pravdou však je, že ich vzniku sa dá predchádzať. Ochorenie postihuje najmä oblasť dolných končatín a panvy, no zavlečenie trombu môže spôsobiť viacero závažných stavov od pľúcnej embólie po infarkt myokardu. Prečo vznikajú krvné zrazeniny? Aké sú ich následky a ako im možno predchádzať? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 29. februára 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a z Univerzitnej nemocnice Martin.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Krvná zrazenina – nepriateľ v našich cievach

Krvná zrazenina (trombus) je príčinou vysokého počtu úmrtí vo svete. Mnohí ľudia sa domniev..

2024-02-29 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM