5
MAR 2024
10:00-11:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Otvorené vzdelávacie zdroje - ako na to?
Webinár pri príležitosti medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Otvorené vzdelávacie zdroje - ako na to?

Webinár pri príležitosti medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania..

2024-03-05 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM