1
FEB 2024
11:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Živé IT Projekty - Vyhodnotenie
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Živé IT Projekty - Vyhodnotenie

..

2024-02-01 12:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM