25
JAN 2024
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Budúcnosť konverzácie? Sociálny robot ako spoločník s diagnostickými schopnosťami
Dnešná technológia nám uľahčuje bežné činnosti tým, že poslúcha naše hlasové povely. Na to, aby stroj mohol komunikovať s človekom, používa rozpoznávanie a syntézu reči. Vďaka tomu prečíta emócie, ba dokonca diagnostikuje ochorenie. Ako prebieha komunikácia medzi človekom a sociálnym robotom? Aké sú kroky od rozpoznania reči až po syntézu reči? Ako vie robot identifikovať emócie a stres v hlase a ako sa učí hovoriť s emóciou? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. januára 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Róbert Sabo, PhD., z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Súčasťou prednášky bude experimentálne testovanie sociálneho robota na vykonávanie úloh využívaných pri diagnostike osôb s kognitívnymi poruchami alebo s demenciou.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Budúcnosť konverzácie? Sociálny robot ako spoločník s diagnostickými schopnosťami

Dnešná technológia nám uľahčuje bežné činnosti tým, že poslúcha naše hlasové povely. N..

2024-01-25 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM