14
DEC 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Koža v zimnom období
Chladné a sychravé počasie v kontraste so suchými prekúrenými miestnosťami sú záťažovým testom odolnosti každej pleti. Ako teda máme ošetrovať pokožku v zime a akú starostlivosť treba zvoliť pri kožných ochoreniach? Prečo nás trápi vypadávanie vlasov? Ako ochránime pokožku pred vplyvmi, ako je vietor, mráz a slnečné žiarenie? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 14. decembra 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našou hostkou bude dermatologička prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH, z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Koža v zimnom období

Chladné a sychravé počasie v kontraste so suchými prekúrenými miestnosťami sú záťažovým ..

2023-12-14 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM