6
DEC 2023
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vyhľadávanie audio a video dokumentov: v elektronických informačných zdrojoch
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Vyhľadávanie audio a video dokumentov: v elektronických informačných zdrojoch

..

2023-12-06 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM