26
OKT 2023
10:00-11:30
OA Week 2023
Webinár o aktuálnom vývoji diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

OA Week 2023

Webinár o aktuálnom vývoji diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu ..

2023-10-23 11:30:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM