28
SEP 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Slovenské pramene a horúci dych sucha
Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu, že sme od nich tak veľmi závislí, vieme o nich málo. Užitočné a zaujímavé informácie o podzemných prameňoch sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 28. septembra 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude RNDr. Peter Malík, CSc., vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Slovenské pramene a horúci dych sucha

Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu..

2023-09-28 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM