24
OKT 2023
10:00-13:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Občianska veda na Slovensku 2023
V rámci týždňa otvorenej vedy 2023 predstavujeme projekty, ktoré na Slovensku prepájajú svet výskumu s verejnosťou
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Občianska veda na Slovensku 2023

V rámci týždňa otvorenej vedy 2023 predstavujeme projekty, ktoré na Slovensku prepájajú svet ..

2023-10-20 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM