12
SEP 2023
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Ako pristupovať do databáz v našej knižnici?
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Ako pristupovať do databáz v našej knižnici?

..

2023-09-12 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM