10
OKT 2023
10:00-11:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Autorské profily výskumníkov
efektívne využitie autorského profilu vo vedeckej komunikácii
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Autorské profily výskumníkov

efektívne využitie autorského profilu vo vedeckej komunikácii..

2023-10-09 13:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM