27
JUL 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Je nám teplo: riziká globálneho otepľovania
Pozývame vás na letný špeciál vedeckej kaviarne, kde sa budeme venovať vysokým teplotám, problematike zmeny klímy a hodnoteniu jej dosahov. Čo nás ešte čaká v rámci klimatologických extrémov? O koľko sa zvýšila teplota na Zemi a aké dôsledky to môže mať na náš život? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 27. júla 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Jozef Pecho, klimatológ a špecialista odboru klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM