25
MAJ 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Pilotované lety – cesta k vesmírnemu turizmu?
Vesmírny výskum rýchlo napreduje aj vďake snahe nájsť nové zdroje a oblasti pre ľudský život. Astronómia a cesty do vesmíru prinášajú ľudstvu množstvo poznatkov, ktoré sú pre život na Zemi a neskôr možno aj mimo nej kľúčové. O letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. mája 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Jiří Šilha, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Pilotované lety – cesta k vesmírnemu turizmu?

Vesmírny výskum rýchlo napreduje aj vďake snahe nájsť nové zdroje a oblasti pre ľudský živ..

2023-05-25 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM