24
MAJ 2023
10:00-11:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Knihy a iné dokumenty, podmienky indexovania v bibliometrických databázach
prezentácia Book Citation Index, Clarivate a Scopus, podmienky indexovania knižných titulov, pre-printov, grantov a i., praktické ukážky
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM