9
MAJ 2023
09:00-16:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Férová akadémia
Konferencia pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame v slovenskej akadémii.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Férová akadémia

Konferencia pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame v slovenskej ..

2023-05-09 09:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM