27
APR 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Nanomateriály pre nové technológie
Rýchly technický pokrok a dopyt po inovatívnych a výkonných technológiách stavajú vedcov pred výzvu potreby vývoja nových nanomateriálov. Ich štúdiom a vývojom sa zaoberajú vedecké tímy v laboratóriách, kde hľadajú, ktoré z nich majú vlastnosti optimálne pre praktické využitie. Takéto laboratórium máme aj na Slovensku. O jeho vzniku a fungovaní, ale aj o nanomateriáloch sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 27. apríla 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., z Laboratória pokročilých materiálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM