30
MAR 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra
Čitateľská gramotnosť na Slovensku dlhodobo upadá a mladí ľudia majú čoraz väčšie problémy s porozumením čítaného textu. Čiastočne za to môžu donedávna uplatňované učebné spôsoby, ale aj rýchly nástup nových technológií, ktoré výrazne menia mediálny a verejný priestor. Človek, ktorý sa v týchto technológiách neorientuje dostatočne, prichádza k množstvu obsahu, ktorý nedokáže pochopiť správne, alebo ho tento obsah zámerne vystavuje dezinformáciám. O príčinách slabej čitateľskej gramotnosti a spôsoboch, ako ju u mladých ľudí nanovo vybudovať, sa dozvieme vo Vede v CENTRE.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra

Čitateľská gramotnosť na Slovensku dlhodobo upadá a mladí ľudia majú čoraz väčšie probl..

2023-03-30 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM