9
MAR 2023
13:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Otvorené vzdelávanie - Slovensko a svet
webinár pri príležitosti Týždňa otvoreného vzdelávania
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Otvorené vzdelávanie - Slovensko a svet

webinár pri príležitosti Týždňa otvoreného vzdelávania..

2023-03-09 14:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM