7
MAR 2023
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku

..

2023-03-07 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM